You are here

Number Type:F(Freephone, Toll-free)

This is the Number Type:F(Freephone, Toll-free) page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: DR
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Carrier Name
DR Durrës Freephone 800 1000 1000 Dast Sh.a.
DR Durrës Freephone 800 2000 2000 Deutsch Color Sh.p.k.
DR Durrës Freephone 800 2626 2626 Delta Sh.a.
DR Durrës Freephone 800 7374 7374 Autoriteti Portual
Region Code: GJ
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Carrier Name
GJ Gjirokastër Freephone 800 5566 5566 ALFA Sh.a.
Region Code: KO
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Carrier Name
KO Korçë Freephone 800 3434 3434 Bashkia e Qytetit Korçë
KO Korçë Freephone 800 6060 6060 Bashkia Korçë
Region Code: LU
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Carrier Name
LU Lushnjë Freephone 800 2325 2325 Bashkia Lushnjë
Region Code: PR
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Carrier Name
PR Përmet Freephone 800 3939 3939 Bashkia Përmet
Region Code: SH
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Carrier Name
SH Shkodër Freephone 800 8007 8007 Malteser Ndihmon në Shqipëri
Region Code: TR
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Carrier Name
TR Tiranë Freephone 800 0000 0000 NAIRA&AZ
TR Tiranë Freephone 800 0007 0007 Sun Petroleum Albania
TR Tiranë Freephone 800 0022 0022 Ministria e Puneve te Jashtme
TR Tiranë Freephone 800 0101 0101 Interalbanian
TR Tiranë Freephone 800 0102 0102 Coca-Cola Bottling Shqiperia
TR Tiranë Freephone 800 0111 0111 Agjensia Kombëtare e Bregdetit (Min. Zhvillimit Urban e Bregdetit)
TR Tiranë Freephone 800 0142 0142 AMC
TR Tiranë Freephone 800 0180 0180 SELCOM
TR Tiranë Freephone 800 0258 0258 Banka Kombetare Tregetare (BKT)
TR Tiranë Freephone 800 0555 0555 Vodafone M-Pesa
TR Tiranë Freephone 800 0639 0639 Llotaria Kombetare
TR Tiranë Freephone 800 0800 0800 UNION BANK Sh.a.
TR Tiranë Freephone 800 0808 0808 Keshilli i Ministrave
TR Tiranë Freephone 800 0809 0809 Ministria e Integrimit
TR Tiranë Freephone 800 0813 0813 Institucioni Komisioni Qendror i zgjedhjeve
TR Tiranë Freephone 800 0909 0909 Keshilli i Ministrave
TR Tiranë Freephone 800 1001 1001 Kryeministria (AKSHI)
TR Tiranë Freephone 800 1010 1010 Organizata e Inteligjencës Kundër Krimit
TR Tiranë Freephone 800 1020 1020 INTERSIG-Drejtoria e Pergjithshme
TR Tiranë Freephone 800 1100 1100 Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
TR Tiranë Freephone 800 1111 1111 Institucioni Avokati i Popullit
TR Tiranë Freephone 800 1122 1122 Ministria e Mbrojtjes
TR Tiranë Freephone 800 1313 1313 Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes
TR Tiranë Freephone 800 1331 1331 Ministria e Puneve Publike dhe Transporteve
TR Tiranë Freephone 800 1414 1414 Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve
TR Tiranë Freephone 800 1616 1616 belleair
TR Tiranë Freephone 800 1717 1717 Min. Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta
TR Tiranë Freephone 800 1963 1963 Ministria e Financave
TR Tiranë Freephone 800 2002 2002 Instituti Europian i Tiranes
TR Tiranë Freephone 800 2006 2006 Ministia e Energjisë dhe Industrisë
TR Tiranë Freephone 800 2020 2020 HYGEIA HOSPITAL TIRANA
TR Tiranë Freephone 800 2021 2021 HYGEIA HOSPITAL TIRANA
TR Tiranë Freephone 800 2022 2022 HYGEIA HOSPITAL TIRANA
TR Tiranë Freephone 800 2040 2040 A.E.Distribution Sh.p.k
TR Tiranë Freephone 800 2050 2050 Komisioneri per Mbrojtjen e te Dhenave Personale
TR Tiranë Freephone 800 2080 2080 Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve
TR Tiranë Freephone 800 2112 2112 British American Tobacco Albania Sh.p.k.
TR Tiranë Freephone 800 2222 2222 Drejtoria e Pergjitheshme e Doganave
TR Tiranë Freephone 800 2233 2233 Banka Amerikane e Shqiperise
TR Tiranë Freephone 800 2234 2234 Intesa San Paolo Bank Albania
TR Tiranë Freephone 800 2273 2273 Banka CREDINS
TR Tiranë Freephone 800 2277 2277 Ministria e Drejtesise
TR Tiranë Freephone 800 2323 2323 FINAL
TR Tiranë Freephone 800 2424 2424 KALO & ASSOCIATES
TR Tiranë Freephone 800 3030 3030 Zyra Qendrore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajteshme
TR Tiranë Freephone 800 3131 3131 SIGAL LIFE
TR Tiranë Freephone 800 3232 3232 Partia Socialiste-Asamblea Kombetare Socialiste
TR Tiranë Freephone 800 3333 3333 INSTAT
TR Tiranë Freephone 800 3399 3399 ALBA-TRANS Shpk
TR Tiranë Freephone 800 3579 3579 MASH
TR Tiranë Freephone 800 3737 3737 Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit
TR Tiranë Freephone 800 3838 3838 ALBSIG
TR Tiranë Freephone 800 4040 4040 Ministria e Shëndetësisë
TR Tiranë Freephone 800 4141 4141 Posta Shqiptare
TR Tiranë Freephone 800 4444 4444 Digit-Alb Shpk
TR Tiranë Freephone 800 4455 4455 UNIONI FINANCIAR TIRANE
TR Tiranë Freephone 800 4488 4488 UJESJELLES KANALIZIME TIRANE Sh.a.
TR Tiranë Freephone 800 4848 4848 BANKA POPULLORE
TR Tiranë Freephone 800 5050 5050 Farma One
TR Tiranë Freephone 800 5056 5056 Ministria e Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit
TR Tiranë Freephone 800 5555 5555 MERRTAXI
TR Tiranë Freephone 800 5556 5556 VODAFONE ALBANIA
TR Tiranë Freephone 800 5557 5557 VODAFONE ALBANIA
TR Tiranë Freephone 800 5656 5656 belleair
TR Tiranë Freephone 800 6000 6000 INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA
TR Tiranë Freephone 800 6600 6600 PLUS Communication Sh.a.
TR Tiranë Freephone 800 6666 6666 Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit te Ujerave
TR Tiranë Freephone 800 6868 6868 Tirana Bank
TR Tiranë Freephone 800 6969 6969 Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare (amf ALBANIA)
TR Tiranë Freephone 800 7007 7007 Instituti i Sigurimeve Shoqerore
TR Tiranë Freephone 800 7070 7070 ATEX Sh.p.k.
TR Tiranë Freephone 800 7117 7117 AGJENCIA KOMBETARE E BURIMEVE NATYRORE
TR Tiranë Freephone 800 7453 7453 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor
TR Tiranë Freephone 800 7464 7464 ASC
TR Tiranë Freephone 800 7575 7575 Autoriteti Kombëtar i Ushqimit
TR Tiranë Freephone 800 7777 7777 Banka e Kursimeve (sot Raiffeisen Bank )
TR Tiranë Freephone 800 8000 8000 Source One Shpk
TR Tiranë Freephone 800 8008 8008 VENETO BANKA Sh.a.
TR Tiranë Freephone 800 8080 8080 RedCloud Sh.p.k
TR Tiranë Freephone 800 8088 8088 Bashkia Tirane-Drejtoria e Pergj. e Taksave
TR Tiranë Freephone 800 8090 8090 Call Me Sh.p.k.
TR Tiranë Freephone 800 8111 8111 Ministria e Shendetsise
TR Tiranë Freephone 800 8484 8484 INFO-Telecom
TR Tiranë Freephone 800 8585 8585 Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor
TR Tiranë Freephone 800 8989 8989 Inspektoriati Ndertimor Urbanistik -Bashkia Tirane
TR Tiranë Freephone 800 9090 9090 MINISTRIA E BRENDSHME
TR Tiranë Freephone 800 9999 9999 Inspektoriati i Larte i Deklarimit .. Pasurive
Region Code: VL
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Carrier Name
VL Vlorë Freephone 800 2525 2525 Liri Beqiraj(P.F.)